Våre tenester

Me tilbyr eit breitt spekter av tenester for bilen din. Klikk nedanfor for meir informasjon.

Filtrer etter tjeneste
Elektronisk systemteneste Inspeksjon og kontrollar Dekkservice Motorservice Lyskontroll Bilreparasjon og service Andre tenester

Elektronisk systemteneste

Elektronisk service og diagnose

Me kan tilby eit komplett spekter av elektrisk og elektronisk service, frå å diagnostisera og reparera problem med datamaskinsystemet til køyretøyet til å sjekka og skifta batteri.

Batterisjekk

Ein enkel batterisjekk frå oss vil hjelpa deg med å unngå bryderiet med eit utlada batteri.

Inspeksjon og kontrollar

Diagnostisk sjekk

Ein datamaskinbasert diagnostisk sjekk frå oss vil gi deg eit sant bilete av korleis køyretøyet ditt fungerer.

Reparasjon og vedlikehald av bremser

Bremsereparasjon og vedlikehald hos oss garanterer tryggleiken.

Service for el- og hybridbilar

Bosch har vore involvert heilt frå byrjinga i utviklinga av nye komponentar for hybrid- og elektriske køyretøy. Bosch leverer no utstyr til dei fleste produsentar av hybridbilar som originalutstyr. Derfor har dei dyktige mekanikarane på verkstaden vår innanfor Bosch Car Service full erfaring med reparasjon og vedlikehald av desse køyretøya.

Inspeksjon og service

Me kan levera profesjonelt inspeksjons- og vedlikehaldsarbeid samtidig som du beheld garantidekninga til produsenten. Også for nye bilar.

Klimaservice

Me vil gjerne utføra service på klimaanlegget ditt. Dra nytte av regelmessig klimaservice:

Helsesjekk

Viss du ønskjer å sikra at bilen din alltid er i ein trygg tilstand, vil me undersøkja den grundig under ein helsesjekk – raskt, grundig og til ein rettferdig pris.

Dekkservice

Dekkhotell

Stort dekkhotell for alt innan dekk og felg til personbil, varebil og ATV.

Dekkmontering

Når du ber oss om å montera dekka dine, gir vi mykje ekstra verdi

Motorservice

Motordiagnose

Bilar blir stadig meir teknologisk avanserte, og det stiller større utfordringar for verkstader. Moderne motorstyringssystem kontrollerer no drivstoffinnsprøytning elektronisk for å sikra optimal motoryting og drivstoffeffektivitet. Spesialistane våre bruker det nyaste diagnostiske utstyret og den omfattande ekspertisen sin for å analysera bilen din og sikre ytinga og effektiviteten.

Olje- og filterbytte

Eit olje- og filterbyte kan verka som ein rutinemessig service, men å be om dette frå oss har nokre store fordelar:

Lyskontroll

Lyskontroll

Å sjå og bli sett er eit viktig aspekt ved vegtryggleiken uansett tid på året. Derfor er det ein god idé å få kontrollert billysa regelmessig hos oss

Bilreparasjon og service

Understellsbehandling

Understellsbehandling med Mercasol.

Bilglass

Vindauga til bilen er avgjerande for tryggleiken, og sjølv den minste riper kan få alvorlege konsekvensar. Av denne grunn bør ekspertane våre omgåande reparera skadar forårsaka av steinsprut. Viss det er nødvendig, vil me installera eit heilt nytt vindauge – på ein profesjonell og nøyaktig måte.

Bilreparasjon og service

Stol på oss med bilreparasjonane eller servicebehova dine og nyt fordelane ved å ha ein førsteklasses tenesteleverandør.

Bilservice

Me kan utføra profesjonell service og vedlikehaldsarbeid utan tap av produsentgaranti.

Andre tenester

Uavhengig takst av bilar

Uavhengig takst av bilar -Viking Kontroll

Bilberging

Døgnbemanna bilberging for Viking Redningstjeneste

Bilpleie

Alt innan bilpleie, innvendig- og utvendig vask: Glanspolering, ripefjerning, motorvask, felgvask, lakkforsegling og Autoglym Carbon Shield