Bilreparasjon og service

Stol på oss med bilreparasjonane eller servicebehova dine og nyt fordelane ved å ha ein førsteklasses tenesteleverandør.

Me er den pålitelege partnaren din for alle bilreparasjonar og servicearbeid.

Bilreparasjon og service

Det nyaste utstyret og høgt kvalifisert personell

Profesjonell integritet og interessene til kunden i fokus

Bruk av reservedelar av høg kvalitet

Godt å vita

Bilreparasjonar – Planlagd og jamleg service og reparasjon

Me utfører ikkje berre rettidige bilreparasjonar i samsvar med strenge standardar, men tilbyr også ei rekkje ulike tenester for å passa til ulike situasjonar.

Når det gjeld service av køyretøyet ditt, er det ideelle å følgja tidsplanen som er angitt av køyretøyprodusenten. Den vil fortelja deg nøyaktig kva oppgåver som må utførast og når. Me bruker dataet til produsenten for å gi deg ein nøyaktig pris basert på merke, modell og køyrelengde. Den online bookinga vår gjer dette for deg med nokre få enkle klikkar.

Personalet vårt nyt ikkje berre godt av det nyaste utstyret og opplæring, men insisterer også på å bruka reservedelar og materiale av høgaste standard. I tillegg er me stolte av fokuset vårt på kundane. Det betyr at du kan forventa nøye lytting, tydeleg kommunikasjon og total profesjonell integritet når du stoler på oss med dine bilreparasjons- og servicebehov.

Kvifor er ein påliteleg partnar for bilreparasjonar viktig?

Når bilen din sviktar deg eller du har hatt ei ulykke, er det siste du treng ei reparasjonsteneste som vil bidra til ulempa og angsten du allereie opplever. Tvert imot ønskjer du ein partnar som vil gi deg ein nøyaktig diagnose av problemet, eit påliteleg kostnadsoverslag og påliteleg bilreparasjon, alt utført på ein rettidig måte slik at du er tilbake på vegen så raskt som mogleg. Med oss som den føretrekte bilreparasjonspartnaren din, er det akkurat det du får.

Kontakt oss no for ekspert hjelp og rå om bilreparasjonar.

Service og reparasjon for køyretøy under garanti

I dei tidlege stadia av ein bils levetid er det veldig viktig å følgja dei servicereglane som er fastsette av produsenten. Dette er først og fremst fordi sjekk og vedlikehald av ulike kritiske komponentar i denne perioden er heilt essensielt for helsa til køyretøyet. Men for det andre kan gyldigheita av garantien til køyretøyet avhenga av å utføra desse oppgåvene på rett måte.

Visste du likevel at du har rett til å få utført servicearbeid av ein verkstad som ikkje er tilknytta produsenten i garantiperioden? Så lenge arbeidet blir utført i samsvar med instruksjonane til produsenten, vil garantien din vera gyldig. Du kan stola på våre velutstyrte og godt trena verkstadsteknikarar til å utføra denne typen service.

I behov av bilreparasjon og service?

Du kan bestilla bilreparasjon og service hos oss i dag med nokre få enkle steig. Me vil gi deg eit tilsvarande servicenivå som produsenten basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.