Helsesjekk

Viss du ønskjer å sikra at bilen din alltid er i ein trygg tilstand, vil me undersøkja den grundig under ein helsesjekk – raskt, grundig og til ein rettferdig pris.

Ein grundig helsesjekk kan redusera ulykker, førebyggja samanbrot og forbetra tryggleiken. Me bruker det nyaste diagnoseutstyret og kvalitetsprodukt frå Bosch for å inspisera tryggingsdelar grundig og erstatta væsker og filtra. Regelmessige helsesjekkar hjelper til med å unngå farar og dyre reparasjonar, og sikrar trygg køyring.

Profesjonell helsesjekk

Alle bilmodellar, uavhengig av alder

Sesonginspeksjon og vedlikehald

Originale reservedelar eller tilsvarande kvalitet

Godt å vita

Service førebyggjer framtidige problem

Ein grundig service er ikkje berre bra for køyretøyet ditt, men også svært relevant for din eigen tryggleik. Spesialistane våre bruker det nyaste diagnoseutstyret for å sjekka om køyretøyet er i teknisk trygg tilstand og om alle delar fungerer korrekt. Målet er først og fremst å redusera risikoen for ulykker og forbetra tryggleiken for alle i køyretøyet. Me vil gjera vårt beste for å eliminera dyre og irriterande motorhavari. Me har også den perfekte løysinga viss du ønskjer dobbel tryggleik: Den komplette servicen vår inkluderer gratis mobilitetsgaranti.

Ekspertkunnskap gir auka tryggleik

Du kan få køyretøyet ditt servicert når som helst på året – og det bør du. Verkstaden vår tilbyr kvalifisert og rask feilsøking med det nyaste diagnoseutstyret frå Bosch året rundt. Dei dyktige teknikarane våre nyttar seg av sin eigen omfattande kunnskap, og dessutan samarbeid med Bosch for å sikra at alle tryggingsdelar blir inspiserte grundig og at alle væskar (bremsevæske, olje og kjølevæske) og filter blir profesjonelt erstatta med kvalitetsdelar.

Trygg køyring

Talet på trafikkulykker med dødeleg utfall har gått ned dei siste åra. Dette er eit godt teikn, sjølv om alvorlege feil framleis finst i nesten 25% av alle bilar på vegane. Den grundige sjekken me utfører, fortel deg om bilen er i ein trafikksikker tilstand. Dette hjelper deg med å unngå farlege situasjonar og dyre reparasjonar. Du bør likevel følgja dei regelmessige servicedatoane, for berre ein ekspert kan identifisera potensielle farar.

Bestill ein helsekontroll no

Du kan bestilla ein helsekontroll hos oss i dag med nokre få enkle steg. Me vil gi deg eit ekvivalent servicenivå som produsenten basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Visste du at god sikt er essensielt for sikker køyring og er også eit juridisk krav? Denne utfordringa kan berre løysast med førsteklasses viskarblad, då dei må reingjera eit område tilsvarande 60 fotballbanar i løpet av si levetid. Derfor tilrår me Bosch viskarblad med effektiv yting. Du vil oppleva ei fantastisk utsikt, sjølv under krevjande vêrforhold.»