Bilglass

Vindauga til bilen er avgjerande for tryggleiken, og sjølv den minste riper kan få alvorlege konsekvensar. Av denne grunn bør ekspertane våre omgåande reparera skadar forårsaka av steinsprut. Viss det er nødvendig, vil me installera eit heilt nytt vindauge – på ein profesjonell og nøyaktig måte.

Sjølv ein liten steinsprutskade kan utvikla seg til ein stor sprekk viss han ikkje blir adressert, noko som kan føra til kostbare og tidkrevjande utskiftingar av frontruta. Hugs at vindauga til bilen er vitale tryggingskomponentar, og ei sprokken frontrute kan svekkja effekten av kollisjonsputer, og potensielt føre til alvorlege skadar.

Profesjonell bilglasservice

Rask ekspertreparasjon av skadar forårsaka av steinsprut

Profesjonell utskifting av heile frontruta

Gratis reparasjon av steinsprut viss du har kaskoforsikring

Godt å vita

Gratis service viss bilen har ei kaskoforsikring

Ein liten steinsprutskade i frontruta kan enkelt reparerast. Å ignorera det kan føra til vibrasjonar som forårsakar ein sprekk, og krev ei kostbar utskifting av frontruta. kaskoforsikring dekkjer ofte steinsprutreparasjonar utan kostnad (utan eigendel eller auke i forsikringspremien). Viss ei ny frontrute er nødvendig, vil berre gjeldande eigendel bli belasta. Handle raskt for å unngå unødvendige utgifter.

Utskifting eller reparasjon?

Skadar forårsaka av steinsprut kan reparerast, men reparasjonen må oppfylla ulike lovmessige krav og tekniske vilkår. Viss det er baksida eller sidevindauget som er skadd, må det alltid erstattast, medan frontruta kan reparerast ved bruk av ulike spesialiserte harpiksar. Det er tre viktige omsyn: Det skadde området må ikkje overstiga storleiken på omtrent 2,5 cm i diameter, det bør vera ein minimumsavstand på 10 cm frå kanten av frontruta, og skaden må aldri vera i synslinja til føraren.

Bilruter som ein tryggingsfaktor

Det er verd å vita at kvar einaste rute i bilen er ein tryggingskomponent som bidreg til den generelle stabiliteten til karosseriet. Den installerte frontruta er også avgjerande for personleg tryggleik. Til dømes, i tilfelle ei ulykke, bør frontruta støtta kollisjonsputa. Viss ho er sprokken, kan ho ikkje tola trykket og kan knusa. I verste fall kan dette føra til at kollisjonsputa ikkje fungerer som ho skal, noko som kan føra til alvorlege personskadar.

Treng du bilglasservice?

Du kan bestilla bilglasservice hos oss i dag med nokre få enkle steg. Me vil tilby deg ei teneste på tilsvarande nivå som produsenten, basert på din bils alder og køyrelengde.

Viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Viss du får ein steinsprutskade i frontruta, bør du raskt påføra eit stykke gjennomsiktig tape over skaden for å halda skitt og fukt ute. Deretter bør du søkja ekspertassistanse for å få skaden reparert.»