Klimaservice

Me vil gjerne utføra service på klimaanlegget ditt. Dra nytte av regelmessig klimaservice:

Klimaanlegg er ein viktig del av køyrekomforten vår i dag, og sørgjer for eit behageleg og helsevennleg miljø. Det er derfor ubehageleg å slå på klimaanlegget og oppdaga at det ikkje kjøler eller filtrerer effektivt som du ønskjer. Faktisk kan eit dårleg heldt ved like system til og med bidra til ein mindre frisk atmosfære i kupeen. Løysinga er å gjennomføra klimaservice årleg.

Klimaservice

Nyt ein jamn og behageleg temperatur

Filtrar ut mange luftborne forureiningar

Unngå ubehagelege lukter frå klimaanlegget

Godt å vita

Kva blir sjekka under ein klimaservice?

Som du sikkert veit, fungerer klimaanlegg ved å sirkulera kjølemediet. Å fylla på dette kjølemediet er ei av hovudoppgåvene under ein klimaservice, sidan system vanlegvis mistar opptil 8% av det kvart år. Dette er ikkje ein jobb som kan utførast heime.

Etter at me har fylt på meir kjølemedium, er det viktig å dobbeltsjekka at alt er i god stand. Viss du ikkje bruker klimaanlegget ditt regelmessig, spesielt når det er kjøligare ute, kan tetningane i systemet tørka ut og byrja å leka. Men ikkje bekymra deg! Det dyktige teamet vårt vil bruka profesjonelt utstyr og ekspertise for å inspisera systemet ditt for eventuelle lekkasjar og sikra rett kjølemediumstrykk. Viss me oppdagar nokre problem, er me fullt kvalifisert til å handtera reparasjonar på klimaanlegget, men me vil alltid få godkjenninga di først. Målet vårt er å halda deg komfortabel på vegen, så du kan stola på oss til å ta vare på behovet til klimaanlegget i bilen din.

Kjøling i klimaservicen din

Du kan få bilen din serviced når som helst på året – og du bør nok gjera det. Verkstaden vår tilbyr kvalifisert og rask feilsøking med det nyaste testutstyret frå Bosch året rundt. Dei dyktige mekanikarane våre nyttar seg ikkje berre av sin eigen omfattande kunnskap, men jobbar også med alle Boschs kvalitetsprodukt og spesifikk serviceinformasjon for alle modellar. På denne måten blir alle tryggingsdelar grundig inspisert, og alle væskar (bremsevæske, olje og kjølevæske) og filter blir profesjonelt bytte.

Filtrering i klimaservicen din

Filteret i klimaanlegget ditt speler ei avgjerande rolle i å halda lufta inne i bilen rein og fri for uønskte partiklar. Likevel kan dette filteret bli slite over tid og missa effektiviteten sin. Derfor blir det vanlegvis tilrådd å byta filter under klimaservicen. Dette er gunstig for alle bileigarar, men det er spesielt viktig for dei som lid av høysnue eller allergiar. Det blir endå viktigare viss du ofte transporterer barn som har helseproblem som desse.

For å vera føre var, er det best å kontakta oss tidleg på våren, før vêret blir varmt og pollenteljinga stig. På denne måten kan me inspisera og servicere klimaanlegget ditt og sørgja for at det er i topp stand for den kommande sesongen. Ikkje nøl med å ta kontakt med oss slik at me kan hjelpa deg med å pusta lett og halda oppe eit komfortabelt miljø inne i køyretøyet ditt.

Bestill klimaservice

Du kan enkelt bestilla klimaservicen din hos oss i dag ved å følgja nokre enkle steg. Me vil gi deg ein tilsvarande service på fabrikantnivå basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt kan du ringja oss eller senda oss ein e-post viss du har nokre spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først.

Eksperttipset vårt

«Bruk klimaanlegget heile året, sjølv når det er kaldt, i minst 10 minutt i månaden. Dette bidreg til å smørja tetningane, førebyggja lekkasjar og unngå dårleg lukt forårsaka av fukt eller bakteriar i filteret. Bruk klimaanlegget regelmessig og få ein behageleg og velduftande kupé.»