Bilservice

Me kan utføra profesjonell service og vedlikehaldsarbeid utan tap av produsentgaranti.

Periodisk bilservice er noko alle ansvarleg bileigar gjer. Men du må vita at du kan ha full tillit til ferdigheitene og integriteten til verkstaden du vel. Vel oss, og du vil ha fullstendig tryggleik.

Bilservice

For alle køyretøymodellar uansett alder, også nye

Blir levert med produsent- og mobilitetsgaranti

Registrering av all arbeid i serviceheftet

Godt å vita

Hvorfor er jevnlig bilservice anbefalt

Viss du alltid vil ha full tillit til tryggleiken i køyretøyet og pålitelighet, bør du definitivt ta det med på generell bilvedlikehaldsservice med jamne mellomrom. I praksis betyr det minst ein gong i året. Med høg køyrelengde eller tung bruk blir intervallet kortare.

I tillegg til tryggingsaspekta kan manglande sjekk frå ein ekspert til rett tid gjera bilen din mindre enn 100% påliteleg. Førestill deg å stå ved vegkanten med familien og venta på veghjelp. Det er openbert ein situasjon ingen ønskjer å vera i. Så, bestill time for bilservice så snart som mogleg.

Den viktigaste fordelen med å halda oppe rett bilservice er kjensla av absolutt forsikring om at du har ein trygg bil. Å forsøma servicearbeidet kan lata etter seg deg med unødvendige tvil og bekymringar.

Kvifor velja oss for bilservice?

Me bør vera ditt verkstadsval fordi me har kunnskapen og prosedyrane som trengst for å levera det høgaste nivået av tryggleik og pålitelighet. Denne ekspertisen viser seg på fleire måtar.

For det første kan du forventa grannsemd og stor merksemd på detaljar når du ber om service frå oss. Kva inkluderer ein bilservice? Det vil delvis bli bestemt av serviceplanen for køyretøyet ditt, men generelt dekkjer det eit breitt spekter av sjekkar av system som er relaterte til tryggleik, pålitelighet og yting. Personalet vårt vil, med ditt samtykke, erstatta øydelagde eller utslitne delar og fylla på væsker etter behov. Olje- og filterbyte er standard, noko som bidreg til god yting.

For det andre har me ein eineståande kunnskap om retningslinjene til produsentane for trinna som er involverte i servicearbeidet. Me vil aldri avvika frå dei eller ta snarvegar på nokon måte. I tillegg vil me alltid bruka ekte reservedelar av høg kvalitet.

Til slutt prioriterer me integritet og har alltid dei beste interessene til kunden i tankane. Me strevar etter å sikra at eventuelle identifiserte problem er ekte og nødvendige, og gir påliteleg og tillitsfull bilservice.

Bryt bilservice garantivilkåra?

Bilservice er like viktig for nye køyretøy som for eldre køyretøy. På kvart trinn i levetida til bilen bør du følgja med på serviceplanen som er spesifisert av produsenten. Du bør absolutt ikkje freistast til å unngå å ta bilen din til jamleg service berre fordi han er ny.

For eigarar av nye bilar er den gode nyheita at ved å få køyretøyet ditt servert på verkstaden vår, beheld du garantien din. Det er ikkje nødvendig å velja produsenten knytt til køyretøyet. Det er retten din å få utført service kvar som helst utan å tapa garantien din. Dessutan har me ein ekspertise som er utan sidestykke, slik at bilen din blir service på høgaste standardar – akkurat slik du ønskjer det for ditt dyrebare nye køyretøy.

Bestill service no

Du kan bestilla bilservice hos oss i dag på nokre få enkle steg. Me vil gi deg ein tilsvarande service på produsentnivå basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Regelmessig bilservice er avgjerande for å halda oppe verdien og ytinga til bilen din. Å ha ein dokumentert servicehistorikk kan auka gjenkjøpsverdien av bilen ved å visa at han er godt halde ved like og påliteleg. Ikkje vent til du skal selja bilen din for å prioritera service. Gjer det til ein prioritet å halda bilen din i topp stand og få mest mogleg ut av han i løpet av levetida.»