Service for el- og hybridbilar

Bosch har vore involvert heilt frå byrjinga i utviklinga av nye komponentar for hybrid- og elektriske køyretøy. Bosch leverer no utstyr til dei fleste produsentar av hybridbilar som originalutstyr. Derfor har dei dyktige mekanikarane på verkstaden vår innanfor Bosch Car Service full erfaring med reparasjon og vedlikehald av desse køyretøya.

Dei dyktige teknikarane våre er ekspertar på handtering av elektriske og hybridbilar, og sikrar nøyaktig feilsøking og trygg handtering av elektriske komponentar. Med tilgang til eit breitt utval av kvalitetsprodukt frå Bosch, garanterer me påliteleg service, inspeksjon og reparasjon for elektriske motorar, batteri og alt anna din elbil/hybridbil treng.

Service for el- og hybridbilar

Omfattande systemekspertise

Haldbare og robuste originale reservedelar frå Bosch

Effektiv diagnostisk teknologi for dei nyaste drivlinjedesigna

Godt å vita

Våre styrkjer: Elektrisk ekspertise og tryggleik

Hybridbilar har to typar framdrift, noko som betyr at feilsøking er mykje meir komplisert enn med konvensjonelle system. I tillegg krev både elektriske og hybridbilar ekspertkunnskap for å jobba trygt med elektriske komponentar, høg straum og spenning. Derfor bruker dei dyktige mekanikarane våre dei nyaste diagnoseverktøya og tekniske dataa. Dei får også praktisk spesialisert opplæring for eigen og tryggleiken i andre.

Garantert Bosch-kvalitet

Verkstaden vår har ikkje berre dyktige tilsette, men også mange ulike kvalitetsprodukt frå Bosch. Dette betyr at me har tilgang til alle delane som trengst for å utføra service, inspeksjon og reparasjon av elektriske og hybridbilar, frå elektriske motorar til batteri og spesielle ladarar. Fordelen er ein god balanse mellom pris og yting, lågare kostnader og høgaste kvalitet.

Framtida for fri mobilitet er rein

Elektrisk og hybridteknologi, som sparer drivstoff og kan redusera CO2-utsleppa med opptil 35%, er eit viktig steg mot ei berekraftig framtid. Den støttar reinare transport og bidreg til å redusera miljøpåverknaden vår. Bosch har allereie spelt ei leiande rolle i utviklinga av berekraftige drivsystem – frå enkelte produkt til omfattande systemekspertise. Teknikarane våre nyt direkte godt av denne omfattande kunnskapen.

Treng du el- og hybridservice?

Du kan bestilla elbilen din/hybridbil service hos oss i dag med nokre enkle steg. Me vil gi deg ein tilsvarande service på produsentnivå basert på alderen og køyrelengda til køyretøyet.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post.

Eksperttipset vårt

«Sidan 2014 har talet på europeiske byar der det berre er tillate å køyra med gyldig miljømerke auka. Manglande overhalding kan føra til bøter. Derfor tilrår me å ettermontera eit filter på dieselbilar eller vurdera ein overgang til ein elbil eller hybridbil på lang sikt.»