Motordiagnose

Bilar blir stadig meir teknologisk avanserte, og det stiller større utfordringar for verkstader. Moderne motorstyringssystem kontrollerer no drivstoffinnsprøytning elektronisk for å sikra optimal motoryting og drivstoffeffektivitet. Spesialistane våre bruker det nyaste diagnostiske utstyret og den omfattande ekspertisen sin for å analysera bilen din og sikre ytinga og effektiviteten.

Tenk deg om bilen din faktisk kunne fortelja deg kva som er gale med han. Vel, i dag kan mange av dei det, takka vera computerisert bil diagnostisk sjekk.

Motordiagnose

Feilanalyse med det nyaste diagnostiske utstyret

Justering for optimal yting og utslepp

For alle vanlege køyretøy og motorstyringssystem

Verkstadspersonell opplært på avansert nivå

Godt å vita

Avansert feildiagnostisering og siste kunnskap

Verkstaden vår nyttar alltid topp moderne teknologi, fordi moderne bilar i aukande grad er avhengige av komplekse elektroniske system og utstyr. Med moderne testutstyr og spesialisert programvare kan mekanikarane våre raskt identifisera og retta opp eventuelle feil på ein profesjonell måte.
Alle teknikarar på verkstaden vår går gjennom omfattande og jamleg opplæring for å halda seg oppdatert om dei nyaste tekniske utviklingane, slik at dei kan finna sjølv dei mest kompliserte elektroniske feila.

Djup teknisk ekspertise

Drivstoffinnsprøytningssystemene som blir brukt i moderne bilar er svært sensitive og kan oppleva ulike tekniske problem viss dei ikkje blir regelmessig inspiserte. Dei dyktige teknikarane våre har detaljert kunnskap om vanlege motorstyringssystem og dei nyaste høgtrykkas drivstoffinnsprøytningssystemene, frå eksosgassbaserte turboaggregat til tenningskontrollmodular.

Dei fleste bilprodusentar bruker i dag Bosch motorstyringssystem for bensin- og dieselmotorar. Viss du opplever eit problem med bilen din, er teknikarane på verkstaden vår godt rusta til å identifisera årsaka ved hjelp av kombinasjonen sin av omfattande ekspertise og datamaskinbaserte systemkontrollar.

Berekraft frå Bosch

Lambdasonden, utvikla av Bosch i 1976, blir no brukt av nesten alle bilprodusentar i Europa. Sensoren er ein av dei viktigaste teknologiane for å redusera utslepp og drivstofforbruk. Viss bilens innsprøytningssystem eller eksosanlegg ikkje fungerer optimalt, tilrår me at verkstaden vår utfører nødvendig vedlikehald eller reparasjonar, ettersom me har direkte ekspertise frå Bosch.

Treng du ein diagnostisk sjekk av motoren din?

u kan få ein motor diagnostisk sjekk hos oss i dag ved å følgja nokre få enkle steg. Me vil gi deg ei teneste på eit nivå tilsvarande produsenten basert på alderen og køyrelengda til bilen.

Alternativt, viss du har spørsmål eller ønskjer å snakka med oss først, kan du ringja oss eller senda oss ein e-post for å få meir informasjon.

Eksperttipset vårt

«Visste du at når lambdasonden fungerer optimalt, kan han spara opptil 15% av drivstoffutgiftene dine? Den er kjernen i utsleppskontrollen og sikrar automatisk overhalding av alle utsleppsgrenser og forhindrar skade på katalysatoren. Så det er lurt å få lambdasonden sjekka av ein av teknikarane våre kvar 30 000 km.»